Dập 3 lỗ đại 0955C – 360 tờ. Dập dễ dàng bởi 2 cần dập, có thể điều chỉnh cỡ giấy