Mô tả

Nét đánh dấu đều và liên tục

Không để lại vết mực khi qua photocopy

Màu dạ quang mạnh, không làm lem nét chữ của mực bút bi khi viết hoặc đánh dấu chồng lên