Bìa nhựa 60 lá Plus ( dương,lá, hồng, vàng,đen, trắng)