Mô tả

– Số cuộn trong 1 cây: 6 cuộn

– Đơn vị tính: 1 cuộn

– Công dụng: Dán thùng giấy, đóng gói hàng hóa, gia dụng, văn phòng